Strona głównaO firmieOrganizacja zjazdówSklepVibroKontakt

W przygotowaniu wortal do międzyośrodkowych badań medycznych związany z doskonaleniem testu przesiewowego do diagnozowania drżeń. Zainteresowani jesteśmy drżeniami zwłaszcza w chorobie Parkinsona. Test opracowywany jest przez lekarza, dr hab. prof. UKW Edwarda Jacka Gorzelanczyka z Zakładu Psychofizjologii Akademii Bydgoskiej, oraz inżynierów - dr. Jana Kniata i dr Jacka Jelonka z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Materiał do testu zbierany jest przez lekarza Panią dr Danutę Lenart-Jankowską z Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Na początek przyszłego roku przewidziano systematyczne badania za pomocą tego testu pacjentów z Kliniki Neurologii prof. Marka Harata z Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Jest to test rysunkowy polegający na ocenie narysowanych przez pacjenta na wzorcu figur. Ocenia się wymiary fraktalne i stopień równoległości. Opracowane jest także oprogramowanie do pióra elektronicznego, umożliwiające pełne monitorowanie ruchu w czasie pisania bądź rysowania z oceną siły nacisku, amplitudy i częstotliwości drżeń. Oprogramowanie do pióra elektronicznego (tabletu) opracował Pan dr Jacek Jelonek (informatyk i psycholog) z Politechniki Poznańskiej.
Lekarzy wyrażających chęć dołączenia się do badań nad opracowaniem testu rysunkowego do oceny drżeń zapraszamy do współpracy. Ze strony http://www.medsystem.com.pl/vibro.html można ściągnąć dokument (vibro.doc) i po wydrukowaniu na drukarce, która umożliwia uzyskanie czerwonego koloru wzorca - przeprowadzić test. Test należy przeprowadzić przy użyciu długopisu z niebieskim tuszem. Taki wypełniony formularz testu z danymi pacjenta można przesłać do analizy. Można też zeskanować formularz testu z końcową rozdzielczością 300dpi i przesłać w postaci pliku bmp (najlepiej w formie spakowanej zipem).
Przewiduje się, że po zalogowaniu się do wortalu "Vibro" będzie można skorzystać z oprogramowania oceniającego wypełniony przez pacjenta test rysunkowy a lekarz uzyska zwrotnie wyniki. Już teraz jest możliwe monitorowanie zmian drżeń u pacjentów z chorobą Parkinsona w związku z przeprowadzaną terapią jak i z naturalnym postępem choroby. Oczywiście w takim wypadku należy systematycznie przeprowadzać test rysunkowy i go oceniać. Wypełnione testy jak i ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

dr hab. prof. UKW Edward Jacek Gorzelańczyk
ul. Cybulskiego 15
60-247 Poznań

0601740577 (tel.kom.)
(061) 8665070 (tel)
(061) 8651199 (fax)

medsystem@medsystem.com.pl

Copyright © 2002 MedSystem